Paul Daniel

paul_daniel_rfg__largeDirector de orquestra británico.
Foi director musical da English National Opera de 1997 a 2005
Foi director invitado da Real Filharmonía de Galicia en Santiago de Compostela en 2007.

Entre os seus premios destacan o Olivier Award en febreiro de 1998, o Gramophone Award en 1999 ou o CBE no ano 2000.

Leave a Reply